Misja w Dżungli

14 lutego 2011 roku grupa pastorów i współpracownicy różnych kościołów wyjechała na misję, do Brazyli (Ameryka Południowa), amazońskiej dżungli. Celem misji było wywiercenie studni głębinowej w jednej z wiosek w plemienia ”Satere”. Pomimo tego, iż Amazonka jest rzeką o największym średnim przepływie wody na Ziemi (podawana jest wartość 6400 km[3]) i  jest to najdłuższa rzeka na świecie o długości 7040 km (o 390 km dłuższa od Nilu) i mimo iż  posiada ona największe na świecie dorzecze (o powierzchni ok. 7 mln km²) dysponując największymi zasobami wodnymi; pomimo tego bogactwa, woda ta nie nadaje się do picia, a wielu ludzi pijąc wodę prosto z rzeki, umiera.

Wywiercenie studni było kreatywnym sposobem, aby zanieść tym ludziom światło Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Pomysł ten zrodził się w sercu Pastora Marka Kiewry z Gryfowa Śląskiego, który był inicjatorem tego przedsięwzięcia.  Przygotowania do wyprawy trwały rok. Należało zebrać środki na zakup materiałów budowlanych i ich transport. Uczestnicy sami pokrywali swoje koszty podróży. Również sama podróż do miejsca przeznaczenia wcale nie było łatwa. Grupa najpierw poleciała samlotem z Wrocławia do Frankfurtu, z Frankfurtu do Sau Paulo, z Sau Paulo do Manaus. Potem statkiem płynęła 24 godziny z Manaus do Maues. Na końcu zaś wynajętymi łodziami z Maues do dżungli, do plemienia Satere. Sama podróż trwała 3 dni. Na miejscu

Zapraszamy do obejrzenia materiałów nakręconych na miejscu i zachęcamy do organizowania i wyjazdy na misje jak ta. Każdy z nas może swoją pracą dzielić się miłością Bożą.

Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj komentarz