Pastor

Nazywam się Dariusz Klimczak i z moją żoną Moniką od 2005 roku jesteśmy pastorami w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Kudowie Zdrój. Zbór założyliśmy w 2005 roku tworząc zupełnie nową historię na tym terenie. Nasze zwiastowanie jest proste i dynamiczne, głosimy realne Królestwo Boże tu i teraz oraz jak poruszać się w mocy Ducha świętego, korzystając z przywilejów Krzyża Jezusa Chrystusa. W ciągu ostatnich dwóch lat Bóg odkrywa przed nami jak żyć w zwycięstwie w różnych dziedzinach życia w XXI w. Jedną z dziedzin, w jakiej również z żoną poruszamy się to uzdrawianie chorych i uwalnianie od opresji demonicznej. Od dwóch lat również prowadzimy Fundację, w której zajmujemy się pomocą społeczną w różnych dziedzinach. Ostatnio osoby, które są przysyłane do nas przez różne instytucje to ludzie z problemami natury psychicznej ze skłonnościami samobójczymi. Naszą wizją jest pokazanie właściwego obrazu Jezusa Chrystusa, nie religijnego, nie słabego wiszącego wiecznie na krzyżu, ale Boga radości, pokoju, zwycięstwa i niesamowitych możliwości. Ważną również rzeczą głoszoną przez nas jest; odkrycie własnej tożsamości w Chrystusie, kim jestem, do czego jestem powołany, jaki jest cel Boży w życiu każdego człowieka.