Poznaj nas

Nasza misja i pragnienia

Kościół Zielonoświątkowy w Kudowie Zdroju został założony, aby pomóc ludziom odnaleźć sens i cel istnienia, oraz przeznaczenie, jakie dobry Bóg przygotował dla każdego człowieka. Potencjał i obdarowanie, które każdy posiada potrzebuje uwolnienia do realizacji. Jezus Chrystus dwa tysiące lat temu przyszedł na ten świat, by zapłacić wielką cenę za nasz grzech, oddając swoje życie na krzyżu Golgoty. Krzyż Chrystusa przyniósł potężne wyzwolenie i nowe życie dla tych, którzy wyznają Jego, jako swojego Pana i zbawiciela. Nie musisz już cierpieć i być sam w swoich problemach, chorobach i przeróżnych skomplikowanych sytuacjach w swoim życiu. Jezus Chrystus zapłacił już za to swoim życiem. On zwyciężył i pokonał wszelkie moce ciemności i odniósł triumf nad nimi. Naszym pragnieniem jest pomoc w zrozumieniu kim jest Bóg i czego od nas oczekuje.