Przeszkody na drodze do znaków i cudów

przeszkoda

„Przeszkody na drodze do znaków i cudów” to kazanie, które przyszło w inspiracji słowa proroczego. Jednym z największych problemów na tej drodze są stereotypy religijności oraz odrzucenie właściwego poznania Słowa Bożego. Ozeasz 4:6 „Lud mój ginie, gdyż brak mu poznania; ponieważ ty odrzuciłeś poznanie, i Ja ciebie odrzucę, abyś mi nie był kapłanem, a ponieważ zapomniałeś o zakonie swojego Boga, Ja też zapomnę o twoich dzieciach” Zapraszamy do wysłuchania całego nabożeństwa.

Jeszcze nie ma komentarzy

Dodaj komentarz