Zrywanie bezprawnych więzów

ikona-lancuch

Zapnijcie pasy, bo będzie trochę trzęsło! Dynamiczne kazanie wygłoszone w Janowicach Wielkich, inspiruje, by wyjść poza schematy religijności i ludzkich przyzwyczajeń.

Poselstwo do kościoła w Polsce pobudza do właściwego rozumienia Słowa Bożego oraz poruszania się w mocy Królestwa Bożego, znaków, cudów, uzdrowień i życia w ekspresji dla Boga będąc autentycznym. Zachęca do właściwego poznania Boga, które można zdobyć w relacji z Nim i przede wszystkim dzielenia się Nim w praktyczny sposób, przynosząc przełomy do ludzkich serc poprzez wiarę.

Za treść i ekspresję nie przepraszamy, są one wynikiem oburzenia na marazm polskiego chrześcijaństwa, w konsekwencji rutyny, która często wkrada się do ludzkiego życia powodując zatrzymywanie Bożych błogosławieństw przez nas samych. Zadajmy sobie więc pytanie: Czy warto nadal tkwić w miejscu bez celu? Czy może należałoby postawić sobie cele sięgające daleko dalej, poza granice tego co widzimy na dzień dzisiejszy??

Trackbacks/Pingbacks

  1. Zrywanie bezprawnych więzów | tezerowy blog - 13 września 2013

    […] Kazanie można znaleźć tutaj. […]

Dodaj komentarz